Västmanland

Pengabrist och fördomar i idrotten

Handikappidrotten i Västmanland kämpar lite i motvind. Det saknas pengar, eftersom bidraget från Landstinget Västmanland inte höjts på många år. Och det finns också problem med fördomar inom idrottsvärlden mot sportande personer med olika funktionshinder.

Hans Jansson, konsulent på Västmanlands Handikappidrottsförbund, menar att det oftast inte är de fysiska hindren i sig som är svåra att jobba med, utan attityderna hos klubbarna.

- Det är svårare att rå på att man tycker att det är svårt att ta med funktionshindrade i en förening och kanske inte motarbetar, men kanske försvårar lite grann för dem att komma in. Man tar inte hand om dem på det sätt som man gör med andra, enligt Hans Jansson.

- Självklart är det tråkigt. Idealet vore ju att man oavsett var man än bor i Sverige ska kunna gå till en förening oavsett om man är man, kvinna eller funktionshindrad. Men tyvärr är vi inte där, det finns mycket fördomar, säger Hans Jansson.

I Västmanland finns cirka 500 personer i olika föreningar som utövar handikappidrott. Exempel på sporter är fotboll, innebandy, friidrott, bordtennis, simning, bowling och rullstolsrugby. Intresset för handikappidrott är stort i länet enligt Hans Jansson och det har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Men ibland kan det alltså vara svårt att få utöva sin idrott.

Förutom attitydproblem mot personer med olika funktionshinder, räcker inte heller pengarna till för att göra de satsningar man vill göra inom Västmanlands handikappidrottsförbund, säger Hans Jansson.

- Problemet är att vi lever i huvudsak på bidrag från Landstinget Västmanland. Vi får 400 000 kronor i bidrag per år till konsulenttjänsten för att få det att fungera. Vi har inte fått någon uppskrivning sedan år 2000 och det är ju egentligen en nedskärning, säger han.

- Vi har uppvaktat landstinget nu under våren men vi har tyvärr inte fått något svar. Det brevet vet jag inte var det har tagit vägen riktigt. Men vi skulle faktiskt behöva en uppskrivning för att kunna utveckla handikappidrotten och inte avveckla den, säger Hans Jansson.