Välviljans aparthaid i Väckarklockan/ SR Jämtland

Stina Millner-Palmqvist berättar om livet och andras synsätt på hur det skall levas när man har en funktionsnedsättning.

Varför skall det skilja sig åt i livskvalité för den som har nedsatt funktion jämfört med en annan?
Har inte alla människor rätt till samma saker under samma villkor?
Stina Millner-Palmqvist har skrivit en bok , om hur gymnasietiden för henne på riksgymnasiet för personer med funktionsnedsättning, var när hon gick där.