Resursbrist håller rökning uppe

Brist på resurser. Det är en möjlig förklaring till att Ljustadalen är det område som har störst procentantal rökare i Medelpad Härnösands sjukvårdsområde.
Det tror åtminstone Gunnel Jirenius som jobbar på barnavårdscentralen i Ljustadalen. För att minska antalet föräldrar som röker kommer man nu försöka sätta in åtgärder som tydligare hjälper att upprätthålla inställningen till rökning även efter graviditeten och amningen. Gunnel Jirenius tror att en satsning på samtalsgrupper kan få ner föräldrars rökvanor betydligt.