Visby

Svårt nå tillgänglighetsmål 2010

Om två år, 2010, ska Sverige vara tillgängligt för alla. Det har riksdagen bestämt. Men ändå ser det mörkt ut för att tillgänglighetsmålen ska bli uppfyllda, tror Inga-Lill Ringbom i Rute som suttit i rullstol i fem år.

Ett prov med hennes rullstol i bland annat Solbergabadet och affärer och parkeringsplatser på Östercentrum i Visby visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att öka tillgängligheten.

Kravet på tillgänglighet från och med år 2010 gäller inte bara fysisk tillgänglighet för synskadade och rullstolsburna, utan det kan även handla till exempel om att dyslektiker ska kunna läsa offentliga skyltar och att allergiker ska kunna vistas på offentliga platser.

Fredrik Ahlqvist som är tillgänglighetscoach på Gotland som arbetar med att få ön tillgänglig för alla, tvivlar på att målen kommer att hinna nås de närmaste åren.