Kvinnor utsätts för våld av partner

Mer än var tredje kvinna med funktionsnedsättning utsätts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Maria är rörelsehindrad från halsen och nedåt. Hon berättar om hur hon misshandlats, både psykiskt och fysiskt, av sin förra pojkvän. (Studio Ett i P1)