Sundsvall

Dålig anpassning för synskadade

Trots nybyggen av varuhus och parkeringar är Birstaområdet ett svårtillgängligt ställe för synskadade och blinda. Gulli Moberg har lite ledsyn och färgseende som gör det lättare att se kontraster och underlättar orienteringen. Trotts de skulle Gulli troligen ha gått vilse i Birsta om hon kommit ditt själv.

å sin väg från busshållplatsen möter Gulli Moberg ett flertal områden som skulle göra att hon går vilse om ingen kan hjälpa henne orientera. Det som är problemet är bristen på tydliga gångstråk och markeringar som är lätta att följa med sin vita käpp.

– Vad är det här, en stor öppen yta? Drar jag iväg här då vet inte jag vart jag kommer! Säger Gulli Moberg på sin väg mot varuhusen.

Birsta City, IKEA och Coop Forum har ett gemensamt ansvar för parkeringen. Bertil Sigvardsson, Byggnadschef på IKANO fastigheter är medveten om problemet och att det idag inte finns nått gångstråk men en förändring är på gång.

– Hela området vad det gäller bil-, gång, och cykeltrafik och busstrafik kommer att ses över och göras en hel uppdatering på, säger han.

Bertil Sigvardsson berättar också att man under senare delen av sommaren kommer jobba med parkeringen. Man ska fixa till den inför den planerade gång och bussförbindelse som kommer att göras mellan östra och västra Birsta och i samband med det ska man fixa gångstråk.

Men problemen råder inte bara på parkeringen, när den synskadade kommer in till Gallerian Birsta City fortsätter problemen, då blir det svårt att på egen hand få reda på vilka butiker som finns eller hur man ska ta sig till just den butik man söker.

Det finns ingen orienteringskarta med skrift som kan läsas av synskadade och det finns inga spår på golvet för att underlätta för de synskadade att orientera sig med sin käpp.

Anna-Lena Wessén, centrumchef på Birsta City säger att nybygget är godkänt och certifierat enligt de regler som myndigheterna ställer. Och för att lösa de problem som fortfarande ger hon följande förslag.

– Ja om de upplever problem som inte är lösta skulle det vara bra om de kunde slå mig en signal så kan vi diskutera hur saker kan förbättras, säger hon.

På frågan om det inte ligger på deras ansvar att ta kontakten själv med synskadade när man bygger säger hon att de anlitar konsulter för bygget och att hon förutsätter att de har de kunskaper som behövs.

Samuel Costa Nordvall
samuel.c.nordvall@sr.se