VETANDETS VÄRLD, ONS 21 MAJ

TEMA HJÄRNAN Speglar i hjärnan

Det var inte mer än ett drygt decennium sedan forskare upptäckte att vi har ett system av nervceller som fungerar som speglar - spegelneuron. När jag tittar på en person som gör någon viljestyrd handling, så aktiveras precis samma nervceller hos mig, som om jag själv skulle ha gjort handlingen. Det är en sort genväg i hjärnan som gör att vi lättare kan sätta oss in i och förstå andra människors handlingar och känslor.

Och nu tror alltfler forskare att det här spegelneuronsystemet har ett samband med autism, för hos autistiska barn sänder spegelneuronen inte lika starka signaler eller inga signaler alls.

Vid Uppsala universitet studerar en forskargrupp, ledd av psykologiprofessor Claes von Hofsten, i vilken ålder spegelneuronen utvecklas hos mycket små barn. De utvecklar också metoder som kanske kan komma att användas för att hitta autistiska barn tidigare än idag.

Amerikanska forskare provar också metoder att få igång spegelneuron med låg aktivitet med hjälp av magnetpulser.