Anslag till handikappidrott höjs

Nu kommenterar Landstinget Västmanlands högste politiker det faktum att bidraget till handikappidrotten i länet inte har höjts på åtta år.

– Vår avsikt är att räkna upp anslagen, säger moderaten Tomas Högström, ordförande i landstingsstyrelsen.

Som P4 Västmanland rapporterat så tycker handikappidrotten i länet att man kämpar i motvind.

Man har ont om pengar, eftersom kostnaderna för verksamheten ökar medan bidraget från landstinget inte har höjts på åtta år.

Moderaten Thomas Högström, ordförande i landstingsstyrelsen, medger att bidraget till handikappidrotten inte har höjts:

– Ja, det finns ju en sanning i det, i och med att Västmanlands Handikappidrottsförbund inte har fått någon uppräkning av sina anslag sedan år 2000.

– Man kan också konstatera att det har inga andra föreningar heller fått, säger Tomas Högström till P4 Västmanland.

Alliansen, som tillträdde 2006, har tillsatt en utredning som ser över vissa av bidragen till handikappföreningar och deras paraplyorganisation HSO, enligt Högström.

– Jag tycker att det finns alla skäl i världen att vi också inkluderar Västmanlands Handikappidrottsförbund i den utredning vi håller på med.

– Men vår avsikt är att  räkna upp anslagen - i vilken omfattning det vet jag inte, och hur konstruktionen ser ut är vi inte klara med, säger Tomas Högström.

– Överhuvudtaget så ska ju landstinget stödja den typen av verksamhet, det ligger inom vårt område.

– För mig är det en prioriterad del, säger Tomas Högström till P4 Västmanland.