Sårbara kvinnor utsatta för våld

Var tredje kvinna som har en funktionsnedsättning har blivit slagen, hotad eller sexuellt trakasserade av män. Hälften av den gruppen, dvs var sjätte kvinna, har fått fysiska skador av misshandeln eller de sexuella övergreppen. Det här visar den mest djupgående svenska studie som hitills gjorts inom området och som blev klar 2007.

”Elionor”, som hon väljer att sig, var med om en våldtäkt för elva år sedan.

- Jag blev våldtagen två gånger av min klasskamrat. I skolans toalett våldtog han mig. Första veckan gjorde han det, sen andra veckan gjorde han det igen.

”Elionor” är långt ifrån ensam om att ha varit med om någonting sådant här. Själv har hon en hjärnskada som gör att hon inte kan göra vissa saker. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning som det heter numera och hon har börjat jobba aktivt i en förening för att hjälpa andra tjejer som blivit utsatta för liknande saker.

Enligt den undersökning som Handu, Handikappolitiska utredningsinstitutet, gjorde 2007 är det alltså lika vanligt, i vissa fall till och med vanligare, att kvinnor som har en funktionsnedsättning blir utsatta för misshandel, nedvärderande omdömen, hot eller sexuella övergrepp som andra kvinnor.

Studien är den absolut första i sitt slag som gjorts i Sverige. Kvinnor från Norrbotten och hela landet är med. Över 1 000 personer har deltagit, och till och med särskilda enkätstödjare har utbildats för att bistå de personer som inte själva kunnat förstå eller fysiskt klara av att svara på enkäten utan hjälp.

För ”Elionor” är det svårt att förstå hur de män och killar resonerar som ger sig på person som har en funktionsnedsättning.

- Jag tycker de är fega. Man gör inte det. De som gör det, de är inga riktiga killar som man ska vara tillsammans med eller vara med, säger hon.

Mer om funktionshindrade kvinnor som blir utsatta för våld och hot i nära relationer i P1-programmet Tendens som sänds på onsdagförmiddag med start kl 11.03.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
E-post: anna.torgnysdotter@sr.se