VETANDETS VÄRLD, tors 22 maj

TEMA HJÄRNAN Galenskapens biologi

I mer än 100 år har experterna försökt förklara vad som sker i vår kropp när vi drabbas av galenskap. Synliga tecken på galenskap är vanföreställningar, storhetsidéer, inre röster och verklighetsfrånvaro. Det har klassats som en sjukdom och kallats schizofreni, kluven själ.

Än idag är psykiatriker och psykologer inte på det klara med om det rör sig om sjukdom och EN sjukdom. Man har sökt efter ärftlighet, men den är långt ifrån helt bevisad. Kanske handlar det om flera olika störningar i hjärnan biologi, kanske handlar det om nedärvd sårbarhet för att miljön kan utlösa en slags hjärnstress, menar psykiatriprofessorerna Johan Cullberg och Lars Farde i dagens program.

Senare tids forskning kring schizofreni tyder på att rena övergrepp eller bristande emotionell miljö dominerat under uppväxten, och att sårbarheten i så fall är förvärvad av miljön, enligt John Read, psykologiprofessor i Nya Zeeland, som sammanställt olika forskare resultat i boken Galenskapens gåta. Arv och miljö-frågan delar fortfarande experterna i olika läger.