Svårt att läsa kommunsidor

Bara en tiondel av alla kommuner erbjuder lättläst information på sina hemsidor, trots att en fjärdedel av alla vuxna har svårt att läsa. Det kan skapa problem när mycket i vårt samhälle går ut på att man ska kunna ta till sig skriven information.

Patrik Krusell, Gottland beskriver sin läsförmåga som ”att det går knackigt framåt”. När Patrik ska läsa Gottlands kommuns hemsida är det mycket han inte förstår, på grund av alla svåra år.

Ulla Boman, är chef på lättläst-tjänsen på den statliga stiftelsen Centrum för lättläst, hon konstaterar att det är svårt att hitta på Gotlands kommuns hemsida, liksom de flesta andra kommunsidor.
– Det är lätt att tappa bort sig och hon önskar sig en lättläst ingång på hemsidan.
Stockholms kommun har en lättläst ingång och den är mer besökt än den vanliga hemsidan.
Reporter Lisa Classon/SR Gotland