Jönköping

Fler naturleder handikappanpassas

Att handikappanpassa leder för att rörelsehindrade skall få tillfällen till naturupplevelser - det blir mer och mer vanligt. I helgen till exempel invigdes en rullstolsanpassad led runt reservatet Ryfors Gammelskog i Mullsjö.

– Man anstränger sig för att fler ska få tillgång till våra reservat, säger Ola Broberg, som är avdelningschef på länstyrelsen i Jönköpings län.

För att få en väl handikappanpassad vandringsled i ett naturområde måste man jämna ut marken och ta bort rötter och grenar som kan vara i vägen för hjulen på en rullstol. Man kan kanske likna leden vid en grusad gångväg i ett samhälle.

Vidare måste man över vattendrag och liknande se till att man spängar ordentligt, det vill säga lägger ut ordentliga brädor så att rullstolarna kan ta sig över. Då är det också viktigt att man på sidorna lägger upp hinder så att hjulen på stolarna inte hamnar utanför kanten.

Frågan är då hur duktiga vi är i Jönköpings län på att handikappanpassa naturleder.
– Vi ligger nog i mitten, är varken bäst eller sämst - men vi är på gång, säger Ola Broberg.