Visby

Svårläst på kommunens hemsida

Hälften av Sveriges kommuner och myndigheter, däribland Gotlands kommun, erbjuder inte lättläst information på sina hemsidor enligt en undersökning av den statliga stiftelsen centrum för lättläst har gjort.

Detta trots att en fjärdedel av Sveriges befolkning har svårt för att läsa.

En av konsekvenserna att det inte finns lättläst information är att de som inte kan läsa missar att ta del i viktiga beslut .