Design för alla

Kulturradion: Snittet handlar idag om begreppet Design för alla som lanserats i Barcelona. En av Europas mest tillgängliga städer för alla människor oavsett om man har en funktiosnedsättning eller inte.

Som en del av Sveriges Radios temavecka Välviljans Apartheid och i ett samarbete mellan Kultur och Samhällsredaktionen synar  Katarina Hahr och Cecilia Blomberg den offentliga miljön i Barcelona och i Sverige.