Uppsala

På jakt efter äldre järnåldern

Just nu så pågår det arkeologiska utgrävningar av en över tvåtusen år gammal boplats i Gamla Uppsala.
- Vi räknar framförallt med att hitta massor av hus, säger Per Frölund, en av arkeologerna som gräver i området öster om Nyby.

- Det är en bosättning ifrån i huvudsak äldre järnålder som vi har i området. De dateringar vi har hittills pekar mot en koncentration mellan 200 år före och 400 år efter Kristi födelse.

Det är Upplandsmuseet som gräver, och sen tidigare har andra delar av den omfattande boplatsen undersökts. Totalt åtta arkeologer arbetar med utgrävningen.

- Vad vi framförallt räknar med att hitta är mängder av hus, massor av hus. Det tyder de tidigare insatserna på, berättar arkeologen Per Frölund, som tillsammans med sina kollegor från Upplandsmuseet just nu arbetar med att få bort det översta jordlagret över bosättningen.