Västerbotten

Fler söker stöd när myndigheter hårdnat

När myndigheters bedömningar blir hårdare ökar trycket på brukarstödcentra, en verksamhet som funnits sedan 2003 och som ger kostnadsfritt stöd till personer med funktionsnedsättning i Västerbotten.

Det stöd som Maria Persson och Sophie Karlsson på Brukarstödscentrum kan hjälpa personer med funktionsnedsättning omfattar allt från enkel information till kvalificerad juridisk hjälp och rådgivning.

Mest handlar det om frågor som rör LSS, Lagen om stöd och service, och LASS, Lagen om assistansersättning.

Det som hänt de senaste åren är att allt fler personer får avslag på sina ansökningar säger Maria Persson och Sophie Karlsson.
– Man vill allt mer definiera eller ha riktlinjer för olika insatser och ju mer man definierar och ju mer man utfärdar riktlinjer desto snävare blir tillämpningen av lagstiftningen.
– Myndigheter har ibland kommit på lösningar så att man kan komma runt det man är skyldig att tillgodose de behoven.