Borrelia kan öka cancerrisk

Borreliainfektion kan bidra till uppkomsten av en
svårbehandlad typ av lymfkörtelcancer. Det visar dansk-svensk forskning, skriver Upsala Nya Tidning.

I forskningen har 3 000 patienter med lymfkörtelcancer jämförts med lika många friska personer.

Och den fästingburna sjukdomen Borrelia visade sig vara tre gånger så vanlig bland de cancersjuka och det talar för att borreliainfektion är en riskfaktor, säger professor Bengt Glimelius vid Akademiska sjukhuset.

Cirka 10 000 svenskar drabbas av borrelia av varje år.