Västmanland

Alla kan inte vara med och leka

Även de barn som har svårt att gå eller röra sig vill vara med och leka. Trots det är bara ett litet fåtal lekplatser tillgängliga för barn med funktionshinder. Flera av kommunerna i Västmanland har i alla fall blivit bättre på att anpassa lekplatserna. Det menar Vicki Skure-Eriksson, ordförande i Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, i Västmanland.

En undersökning som Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar gjorde för två år sedan visade att bara 1,4 procent av landets lekplatser var tillgängliga för barn med funktionshinder.

Men sedan dess har det blivit bättre i Västmanland, anser menar Vicki Skure Eriksson.

Hon tror att kommunerna i länet har tagit till sig av undersökningen, men hon är inte helt nöjd:

– Den har fått ett väldigt bra gehör, så att jag tror och hoppas att man nu tänkter mycket mer på tillgänglighetsfrågorna.

– Vi är ju inte helt nöjda, det kan jag inte säga. Men vi hoppas ju naturligtvis att man hela tiden har med sig i bakhuvudet när man planerar att det ska vara lekplatser för alla barn, säger Vicki Skure-Eriksson till P4 Västmanland.

Hon säger att det ska inte finnas för mycket höga kanter och djup sand, som gör det svårt att ta sig fram med rullstol till exempel.

Sedan bör det finnas anpassade lekredskap, exempelvis gungor som går att ligga i för den som inte kan sitta upp.

I Surahammar pågår just nu byggnationen av en stor äventyrslekplats i Midgårdsparken.

Sabine Dahlstedt på Surahammars kommun, ansvarig för utformningen av lekplatsen, säger att man i arbetet tänkt på att anpassa för funktionshindrade.

Det lokala handikapprådet har varit med och tyckt till.

– Det var en självklar punkt på dagordningen, säger Sabine Dahlstedt till P4 Västmanland.