Funktionshindrade får plugghjälp

Fler och fler personer med funktionshinder söker hjälp för att kunna plugga på högskolan, det gäller till exempel få hörseltolkar eller stödundervisning. (P3 Nyheter)