Implantat hjälper hörselskadade

Hörselskadade vuxna som får cochleaimplantat i örat får både bättre hörsel och högre livskvalitet. Det visar nya forskningsrön som idag presenteras på en forskningskonferens i Örebro. Kristina Olsson från Malmö fick sitt implantat för åtta år sedan.

– De sista åren innan jag blev opererad hörde jag nästan ingenting. Då var det jättesvårt att kommunicera, till och med, med familjen.  Nu hör jag bättre än på över 30 år.

– Det är jätteskönt. Det finns de som säger att jag blivit en ny människa, så vill jag inte riktigt säga, men jag har fått ett nytt liv, säger Kristina Olsson.

Medan cochleaimplantation numera är en rutinmetod för att ge döva barn en fungerande hörsel, så är det annorlunda för döva eller gravt hörselskadade vuxna.

Idag är ett tusental vuxna cochleaopererade, men antalet som skulle behöva ett implantat växer, säger överläkare Anders Ringdahl, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Ja, det råder ingen tvekan om det, eftersom också tekniken har blivit bättre och mer tillförlitlig och implantaten säkert håller livet ut. Så kommer dels den här gruppen med resthörsel, men så hittar man också andra grupper som till exempel de som har implantat på ett öra och vill få ett på det andra.

– Sedan så är det de med multihandikapp som ju har många andra problem. Där kanske man inte uppmärksammat hos dem att de också har möjlighet att få en bättre hörsel genom cochleaimplantat, säger Anders Ringdahl.
 
Nu har tekniken utvecklats så att både gravt hörselskadade och döva vuxna kan få hjälp. Därmed står landstingen inför nya svåra prioriteringar. 350 000 kronor kostar en cochleaoperation, men det är ändå hälsoekonomiskt motiverat, enligt Anders Ringdahl.

– Kostnaden motsvarar ett flertal större ingrepp man gör på ett stort sjukhus. Dessutom är det många patienter i verksam ålder som kan gå från sjukskrivning tillbaka till sitt arbete.
 
Enligt Kristina Olsson är det inte bara de talade ljuden som är viktiga.

– Ja det finns många ljud, som gör att man känner sig levande, man känner närvaro. Till exempel prassel från mina kläder, ljudet från mina steg, ett sommarregn mot fönsterrutan, snön som knarrar under skorna, havets brus. Sådana ljud som är så härliga och som jag har saknat, säger Kerstin Olsson.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se