SR Sjuhärads samlade reportage

Sveriges Radio  Sjuhärad har granskat och undersökt tillgängligheten, möjligheten till ett vanligt liv för alla. En vecka om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättningar.

Fördomar om utvecklingstörning...
...luftas - och avfärdas! av Jesper Rosengren, när han ställdes inför Frukostklubbens fördomstol på torsdagsmorgonen.

är namnet på Sveriges Radios temavecka om mänskliga rättigheter och funktions-nedsättning.

Får man ha en funktionsnedsättning...
...i Sverige? Eller är det en alltför trolig väg till arbetslöshet, ekonomiska problem och därmed risk för sämre hälsa. Statistiken är dyster på dessa punkter.

Men en plats där man får ha en funktionnedsättning, och där man får jobba - det är Samhall - ett ganska okänt, men stort företag. Med 22.000 anställda, finns på 200 orter. Och med ett viktigt uppdrag: att ge jobb och att lotsa människor med funktionsnedsättningar in på arbetsmarknaden.

Sjuhärad direkt sände från Samhall i Borås onsdagen 21 maj. Pinocchio utanför fönstret. Folk som passerar utan att veta något om renrummet.

Men det finns därinne - renrummet, ett exempel på det som sker bakom Samhallväggarna. Där utförs ett kvalificerat packningsarbete åt ett stort läkemedelsföretag. I ett extremt rent rum, som kräver skyddskläder.

-----------------------------------------------------------------------

Datorn som styrs med ögat
Frukostklubben, vårt morgonprogram, besökte Hjälpmedelscentralen i Borås på tisdagsmorgonen.

Där finns många exempel på mer eller mindre komplicerade tekniska lösningar - som alla siktar mot samma mål: Att den som har en funktionsnedsättning ska kunna klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt.

En funktionsnedsättning blir inte ett handikappande problem, förrän i mötet med ett samhälle som till stor del är byggt med medelålders, friska män som norm.

-----------------------------------------------------------------------

Belastade ord - städning i ordförrådet
Halt och lytt, ordblind, dåre och idiot. Under århundradena har en mängd ord använts för att beteckan olika former av funktionsnedsättningar.

Ofta(st) har orden, åtminstone med tiden, fått en nedsättande klang. Använts för att stämpla grupper av människor som mindre värda. Och nya ord har uppfunnits och lanserats för att komma åt det problmenet.

Tisdagen 20 maj handlade Radio Sjuhärads språkprogram ”Ord i tiden” om några av dessa ord - och deras historia.

-----------------------------------------------------------------------

Att inte kunna vara med...
Riksdagen har bestämt att år 2010 måste alla offentliga miljöer vara tillgängliga för alla och där ingår också den lokala demokratiska arenan, kommunhusen.

Fast mellan dörrarna
Men många kommunhus runt om i landet har allvarliga brister när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade visar en granskning som Sveriges Radios reporternätverk har gjort.

I Sjuhärad undersökte Radio Sjuhärad kommunhusen i Ulricehamn och Borås med hjälp av personer som använder rullstol.
I Borås stadshus är handikapptoaletten för liten, men här, liksom i Ulricehamn, fungerar dock larmet vilket inte var fallet i flera andra kommunhus i undersökningen. Men däremot saknas dörröppnare inne i byggnaden och det blir stopp för Pernilla.

Redan i entrén får Rune Larsson problem, han får upp de dubbla dörrarna med dörrknapp, men när han befinner sig mitt emellan så stängs dörrarna och han blir fast, för någon dörrknapp i utrymmet mellan dörrarna finns inte.

Redan utanför huset  i Ulricehamn börjar problemen för en person som använder rullstol, för någon handikapp-parkering finns inte utanför kommunhuet.

Du kan du höra två lite längre reportage om vad som hände när Pernilla Carlsdotter och Rune Larsson prövade att ta sig fram till politikerna.