Inför riksdagsbeslutet

Demonstration mot ny diskrimineringslag

Idag, fredag, ska riksdagen ta ställning till en ny diskrimineringslagstiftning, men handikapporganisationer runt om i landet är missnöjda med förslaget.

I helgen arrangeras tillgänglighetsmarscher i 17 svenska kommuner bland annat i Uddevalla och Vänersborg.

Kravet från föreningarna är att otillgänglihet ska klassas som diskriminering.

Den nya diskrimineringslagen träder i kraft 2009 kommer att omfatta funktionshindrade men den kommer inte att gälla fysiska hinder.