VETANDETS VÄRLD, fre 23 maj

TEMA HJÄRNAN Varför blir kvinnor oftare deprimerade än män?

Vad händer egentligen i hjärnan när man blir deprimerad - och varför är det så mycket vanligare att kvinnor drabbas av depressioner och ångest? Kan svaret finnas just i hur hjärnan ser ut?

Ingen vet med säkerhet hur många som drabbas av depression i Sverige. Mörkertalet är stort, men det finns beräkningar som säger att drygt var femte man och nästan var tredje kvinna någon gång i livet kommer att insjukna i depression. Fler kvinnor alltså. För här - precis som i övriga världen - så är det betydligt vanligare att kvinnor drabbas av ångest och depression.

Men hur kan det här komma sig? Är det för att vi har ett samhälle som ställer högre krav, skapar mer stress och är hårdare mot kvinnor än mot män? Eller finns det andra förklaringar? Kan det till och med vara så att våra hjärnor ser annorlunda ut? Att våra hjärnor är olika sårbara för ångest och depression?

Anna-Lena Nordström vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet i Solna har tillsammans med sina kollegor tittat närmare på det här, och upptäckt att det faktiskt finns tydliga könsskillnader i serotoninsystemet - det system av signalsubstanser som är intimt inblandat i ångest och depressioner.