Min förlängda arm

Omkring 3000 barn i Sverige har en personlig assistent. Tack vare assistenten blir det möjligt även för barn med svåra funktionshinder att t ex gå i en vanlig skola. Men hur är det egentligen att hela tiden ha en assistent vid sin sida?

Min popularitet påverkades av hur cool kompisarna tyckte att assistenten var, säger Emelie Felderman, 27 år, idag språkrör på förbundet Unga Rörelsehindrade. Om jag t ex hade en assistent som spelade i band, så steg min egen popularitet.”

Jim Gardmo, 16 år tycker det kan vara jobbigt med vikarierande assistenter som tror att de måste hänga med honom jämt och ständigt. ”De frågar hela tiden om de ska hjälpa till med det och det. Det blir bara jobbigt. Jag tycker det är bra att försöka göra saker på mitt eget sätt också.”

Producent:  Marie-Louise Kristola