ÖB: Regeringen och jag delar hotbild

Överbefälhavaren Håkan Syrén anser inte att han och regeringen gör olika bedömningar om hoten mot Sverige.

– Jag uttryckte det på ett sätt i förra veckan och såväl utrikesministern som statsministern har sagt att det ligger väl inom ramen för deras uppfattning. Det är ett sätt att kanske uttrycka en och samma sak på lite olika sätt, säger Håkan Syrén.

Men åsikten är inte annorlunda utan det är bara olika sätt att uttrycka det på?

– Ja.

När Syrén lämnade sitt kompletterande budgetunderlag till regeringen sa han att den hotbild som försvarsberedningen presenterade i december är överspelad och inte längre stämmer med Försvarsmaktens bild.

Därefter har både statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt gjort klart att de inte ser någon skillnad i ÖB:s och politikernas bedömningar, och nu ser det alltså ut som om ÖB Håkan Syrén ansluter sig till den bedömningen.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se