Ny studie om ungdomssex

Prostitution vanligare bland pojkar

Det tycks vara fler unga pojkar än flickor som säljer sex. Nya belägg för det framkommer i en ny studie av hur ungdomar i Göteborgsområdet säljer sexuella tjänster. Men studien visar också att psykologer och socialarbetare fortfarande mest tänker på flickors roll i prostitutionen.

– Vi hoppas ju att det här ska hjälpa till att man ska få upp ögonen för att det här är någonting som förekommer bland killarna också. Men det är spännande, för de yrkesverksamma vi har talat med reflekterar kring det här själva och säger att vi kanske har könsglasögonen på oss, säger beteendevetaren Jonna Abelsson från Göteborgs prostitutionsgrupp, en av författarna till rapporten ”I sexualitetens gränstrakter”.

– Vi kanske är mer uppmärksamma på tjejers sexuella utsatthet, vi kanske ser fler tecken hos tjejer medan pojkarna ofta blir den aktive förövaren men inte offret, Men tjejer blir ofta den passiva, den som blir utsatt, exploaterad och så vidare. Så det vi hoppas på är väl att man kanske ta på ett par andra glasögon i sitt möte med en ung person, för att det förekommer att en kille är både offer och förövare, säger Jonna Abelsson. 

Den nya studien består dels av djupintervjuer med 37 personer som jobbar med unga prostituerade, dels av en enkät som 876 ungdomar i västra Götaland har svarat på via två communities på internet.

Drygt 11 procent av killarna säger att de har sålt sexuella tjänster, 7 procent av tjejerna. Det handlar om allt från att ta betalt för samlag till att byta till sig till exempel resor eller kläder genom att posera naken framför en webbkamera.

Men man ska komma ihåg att de som har svarat är särskilt intresserade av frågan. En fyra år gammal rapport visade att 1,4 procent av gymnasieungdomar då någon gång hade sålt sexuella tjänster.

Under arbetet med sin studie har Jonna Abelsson från Göteborgs prostitutionsgrupp annars blivit mest berörd av hur dåligt de unga mår.

– Vi ställer frågor kring ”har du bekymrat dig mycket för saker och ting”?, ”känner du hopplöshet inför framtiden?”, ”har du haft ont i magen, huvudet, haft svårt att sova?”. Och alla ungdomar, nästan, låg extremt högt på de här skalorna.

Vare sig man uppgett om man sålt sex eller inte?

– Ja. Men de som hade sålt sex mådde ju allra, allra sämst och av dem mådde tjejerna allra sämst. Det var väldigt beklämmande att se att man uppger att man mår väldigt dåligt, säger Jonna Abelsson i Göteborgs prostitutionsgrupp.

Jens Möller, Göteborg
jens.moller@sr.se