Dåliga bårhus för ickekristna

Flera stora sjukhus i Stockholmsområdet saknar ändamålsenliga lokaler för värdiga avsked av avlidna som inte är kristna.
Det visar en rundringning som Radio Stockhom gjort. Sörjande anhöriga tvingas ofta ta avsked i trånga och slitna utrymmen och på Karolinska sjukhuset i Solna har till och med en trappuppgång använts för avsked. De som vill använda rinnande vatten vid begravningsförberedelserna, det vill säga framför allt muslimer, tvingas använda sjukhusens obduktionssalar. Men i december ska ett nytt bårhus, där det finns möjlighet till värdiga avsked, stå klart vid Karolinska sjukhuset i Solna.