P1 Granskar funktionsnedsattas vardag

Sveriges Radios satsning Välviljans apartheid, 2008, om mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning avslutades med en tre timmar lång direktsändning från Kulturhuset i Stockholm.

På plats fanns en rad personer med egna erfarenheter av att leva med olika former av funktionsnedsättningar. Programledare Ami Hedenborg och Finn Hellman.


Programmet inleddes med att tala om vardagen. Emelie Felderman, Daniel Pollack, Barbro Lindell och Per Arne Bergström berättade om hur det kan vara all leva med en funktionsnedsättning.
 

Addiswa Stenström, Joakim Lindberg och Barbro Lindell fortsätter att berätta om hur vardagen kan fungera.

Andra timmen handlade om arbetslivet  och funktionsnedsättning.
För eller emot lönebidrag diskuterades, och ska man berätta om sin funktionsnedsättning i sitt CV eller inte?
Pia Torstensson f.d. bankanställd och Weronica Hedenmark, som startade eget, och Pia-Lena Krischel berättade om hur det fungerat på deras jobb med funktionsnedsättning. Vehbija Peksin från Bosnien berättade om skilnaderna att leva med funktionsnedsättning där och i Sverige. Carina Leverud från Arbetsförmedlingen och Maria Silverstolpe som representerar arbetsgivarna deltog också i diskussionen.

Timme tre blev det debatt med fokus arbetsfrågor.
Bara hälften av alla de som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sin funktionsnedsättning jobbar. Av alla med funktionsnedsättning är det 60 % som har sysselsättning att jämföra med hela Sveriges befolkning där sysselsättningen är 75 %.

I debatten deltog:
Lars Lööw, direktör arbetsmarknadstjänster Samhall och f.d. handikappombudsman, Lena Liljebäck, generaldirektör Ams, Ulla Lindqvist, vice ordförande LO, Torbjörn Andersson handikappombudsman, Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare och arbetsministerns närmsta person, Stig Orustfjord, direktör  försäkringskassan, Carola Gunnarsson, (c) vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Lars Granberg, (s) ledamot i socialutskottet och Camilla Littorin, förbundssekreterare Företagarförbundet.