Fler patientjournaler på data

Landstinget i Värmland har efter många år av arbete och mycket problem fått IT-baserade patientjournaler inom 95 procent av landstinget .

Systemet började att levereras redan 2002 men har alltså först nu kommit i drift som ett heltäckande system, vilket betyder att en läkare kan ta fram journalen på sin dator för den patient han behandlar.

25 miljoner har sjukvårdssystemet kostat och allt arbete med arkivering och skickande av patientjournaler mellan olika vårdcentraler och avdelningar på sjukhus ska nu vara över och snart kommer förstås sjukhus över hela landet att kunna lokalisera en patients journal.

Och även om systemet skulle ha varit infört 2005 så har inte de många förseningarna inneburit att kostnaderna skjutit i höjden för landstinget