östersund

Läkemedelsstöld på länssjukshuset

En stor mängd värktabletter har försvunnit vid kirurgavdelningen på Östersunds sjukhus och landstinget har polisanmält det hela som misstänkt stöld.

Eftersom läkemedlet förvarats i ett utrymme som bara vissa behöriga har tillgång till, talar mycket för att någon i personalen tagit medicinen.

En kontroll visade att det bara under påskhelgen försvann 60 tabletter av läkemedlet.

- Det är en oacceptabel överförbrukning säger säkerhetschefen vid sjukhuset, Lars Sjödin, som nu föreslår tätare kontroller för att förhindra fortsatt svinn.

Den aktuella värkmedicinen Citodon är inte narkotikaklassad, men centralstimulerande och beroendeframkallande.

- Den kan vara farlig i kombination med alkohol, säger Jasmine Olbrant, apotekschef vid Apoteket Hjorten i Östersund. Hon berättar att preparatet tidigare visat sig mycket begärligt och vanligt förekommande i samband med förfalskningar eller försök till förfalskningar av läkemedelsrecept.

Landstinget i Jämtland gör varje år ett tiotal anmälningar om misstänkta stölder av medicin från sjukhusavdelningar och vårdinrättningar, säger Lars Sjödin.

Därutöver tillkommer ett antal fall där läkemedel stulits vid inbrott.