Brand hotade Lillö kungsgård

En brand i halmbalar hotade sprida sig till ett stall.
En brand i ett tiotal rundbalar vid Lillö kungsgård utanför Kristianstad hotade ett slag en stallbyggnad. I stallet fanns både djur och stora mängder halm. Med hjälp av en lastmaskin kunde de brinnande balarna köras iväg och byggnaden räddas. Branden började troligen sedan man i helgen eldat i en container i närheten av halmbalarna som sen antänts av kvarbliven glöd.