Fiskareprotest mot vindkraftverk

Sveriges Fiskares Riksförbund protesterar mot planerna på vindkraftverk till havs.
Fiskarna anser att en fortsatt utbyggnad av vindkraften innebär stora negativa konsekvenser och förlorade inkomster för yrkesfisket. En utbyggnad av vindkraftverken till havs anses hindra fisket, samtidigt som fiskarna anser att vindkraftverkens påverkan på fisket inte utretts tillräckligt.