Arkeologer gräver nära nuet

I Göteborg gräver arkeologer just nu ut ett flyktingläger ifrån 1940-talet. Det här är det senaste exemplet på det växande forskningsområde som kallas samtidsarkeologi.

Utgrävningen leds av arkeologen Maria Persson vid Göteborgs universitet.

– Samtidsarkeologin kan du relatera personligen till på ett annat sätt och det tror jag är orsaken till att det är så intressant.

Vid friluftsområdet Skatås i Göteborg fanns för drygt sextio år sedan ett flyktingläger för kvinnor som suttit i nazistiska koncentrationsläger under kriget. Omkring 500 sådana kvinnor kom med de vita bussarna till Skatås, där de fick vila upp sig och kurera sig från sjukdomar.

Nu har Skatås också väckt arkeologernas intresse och under två veckor gräver här Göteborgs universitet för att komma närmre vardagslivet i flyktinglägret.

Projektet är det senaste exemplet på samtidsarkeologi - en riktning inom den arkeologiska forskningen som intresserar sig för de senaste hundrafemtio åren av vår historia. Syftet är att med hjälp arkeologiska metoder hitta föremål som kan fördjupa bilden av vår samtidshistoria, men också väcka minnen hos dem som var med när det begav sig, berättar Maria Persson.

– Dels berättar fynden något alldeles eget precis som förhistoriska fynd gör. Men samtidsarkeologiska fynd kan ju även ge en annan aspekt, för de ger gnistor till tanken och minnet för människor som man träffar i och med sådana här utgrävningar.

Tobias Svanelid
tobias@prata.nu