Mindre bakterier men för mycket fluor i vattnet

Hallstahammars kommuns nya vattenförsörjningssystem håller nu på att köras in. Därmed hoppas man att de problem som har funnits framför allt i Kolbäck ska vara över.
För till exempel ett par år sedan var bakteriehalterna så höga att Kolbäcksborna fick koka sitt dricksvatten. Kommunen har nu bland annat dragit en ny vattenledning från Hallstahammar till Kolbäck och man har borrat en ny brunn i Hallstahammar. På sikt kommer därför Kolbäcksborna att få sitt dricksvatten från Näs vattenverk i Hallstahammar. - Vi har kopplat ihop Hallstahammars vattenverk med Kolbäcks, säger Ive Blomberg, chef för VA-avdelningen i Hallstahammars kommun. Men det visar sig nu att kommunens dricksvatten knappast kommer att klara de gränsvärden för fluor som börjar gälla i december 2003. Därför har man i dagarna sökt dispens hos livsmedelsverket för att få överskrida det kommande gränsvärdet för fluor. - Det kan dröja ett par år innan vi har nått ner till 1.5 milligram per liter dricksvatten och om vi inte klarar det får vi ta till andra åtgärder, säger Ive Blomberg. Dagens gränsvärde är på hela sex milligram fluor per liter, och mot den bakgrunden är detta en väldigt drastisk sänkning, tycker Ive Blomberg. - Jag tycker att det är för hög sänkning. Det är för mycket i ett steg och det kommer att bli problem för många vattenverk i Sverige, säger han.