Bara två irakiska oljekällor kvar att släcka

Olja är Iraks största ekonomiska tillgång. Landet har den näst största oljereserven i världen. Att sätta eld på oljefälten var ett av Saddam Husseins vapen under gulkriget 1991, Under det pågående kriget har det hittills inte skett i samma utsträckning.
Vår utsände Nils Horner finns just nu i södra Irak, där en oljebrand rasar. Jag befinner mig i södra Rumallaholjefältet intill en brinnande oljekälla där en eldpelare kastas ett hundratal meter upp i luften. Det är så hett här att sanden smälter och förvandlas till glas. Oljeexperter är här för att försöka få kontroll över den här oljekällan. Det är den näst sista oljekällan i Irak som brinner. I början av kriget var det nio oljekällor som brann men nu har man fått kontroll över alla utom två. Flera konkurrerande företag är här för att släcka bränderna. Det är dels företag från Texas och ett bolag från Kuwait. Det verkar råda en viss rivalitet mellan bolagen om vilket bolag som kan släcka bäst och snabbast. Släcka med sprängning Man prövar först att köra fram till källan bakom en sköld av stål, för att inte personerna ska brinna upp. Sedan sprutas vatten med högt tryck mot branden. Fungerar inte det kan en mer drastisk metod tas till. Då utlöses en explosion framme vid oljekällan. Explosionen tar bort syret och källan slocknar. Därefter kan man i princip sätta på ett slags kork för att hindra oljan från att rinna ut. Det är tusentals liter olja per dag som nu sprutar upp i luften här liksom heta gaser som det är obehagligt att befinna sig i närhteten av, även på ett avstånd av flera hundra meter. Det finns vissa farhågor om att det varit oljeläckage till följd av det här kriget men miljöproblemen verkar vara mer begränsade än man tidigare fruktat. Det beror på att så få oljekällor fattat eld eller har saboterats i samband med kriget. I det avseendet finns kanske skäl till en försiktigt optimism.
Nils Horner