Solfångarbidrag outnyttjade

Hälften av alla pengar som Gotland har för att dela ut i bidrag för att installera solfångare är outnyttjade.
Sedan det statliga bidraget infördes för snart ett år sedan har länsstyrelsen delat ut 225 000 kronor i bidrag av totalt 450 000 kronor. Hittills har trettio hushåll beviljats bidrag, säger Berit von Kern på länsstyrelsen. Som mest går det att få 7 500 kronor till en solfångaranläggning,