Ökande kostnader höjer premier

Flera försäkringsbolag har höjt sina premier i de sjukförsäkringar som tecknats av försäkringstagaren själv eller av arbetsgivaren.
Orsaken är att kostnaderna har ökat dramatiskt eftersom fler försäkringar löses ut kort efter det att sjukförsäkringen tecknades, framförallt för utbrändhet. En kartläggning som Ekot har gjort visar att flera försäkringsbolag har höjt premierna med mellan 25 och 30 procent - bland dem är Folksam och Skandia.