Mer pengar till skola och äldre

Kommunledningen i Eskilstuna kommer att satsa ytterligare pengar på skolan och äldre och handikappomsorgen - mer än vad som tidigare avviserats.
I ett förslag till tilläggsbudget som presenteras inom kort kommer kommunledningen satsa ytterligare 14 miljoner på skolan. En del av de ska användas för att ta bort kvarvarande besparingskrav i grundskolan. Till detta kommer tio miljoner i statliga pengar som ska gå till mer personal i skolan. Pengarna ska också gå till högre löner för personalen och pengarna till äldreomsorgen vill kommunledningen satsa på fler heltidstjänster. De pengar som satsas motsvarar 60 heltidstjänster, säger kommunsstyrelsens ordförande Hans Ekström. Det är det gynsamma ekonomiska läget med minskad arbetslöshet och ökade skatteintäkter som medger en tilläggsbudgeten med mer pengar till kärnverksamheterna, säger Ekström. Inom kort kommer en delårsprognos presenteras och den väntas visa ett positivt resultat för helåret. Pengarna i tilläggsbudgeten ska fördelas från och med halvårskiftet.