Färre arbetslösa

Antalet arbetslösa fortsätter att minska på Gotland. Sista april var 1 029 personer öppet arbetslösa, vilket motsvarar 2,9 procent av den arbetsföra befolkningen på ön.
Samtidigt var 946 personer satta i någon form av åtgärder som datortek, utbildning eller praktik. Sammanlagt var 5,5 procent på Gotland utan ordinarie arbete vilket är något fler än i landet i övrigt.