"Beslutet om avlyssning bör skjutas upp"

Inom folkpartiet jäser ett motstånd mot regeringens förslag om avlyssning av telefon- och datatrafik. Flera länsförbund är emot förslaget.

Det är Försvarets radioanstalt, FRA, som enligt förslaget, ska kontrollera vad som sägs i e-postmeddelanden, sms och telefonsamtal, som passerar Sveriges gränser.

Förslaget har tröskats i beslutskvarnarna under flera år, och är tänkt att klubbas i riksdagen om ett par veckor.

Beslutet borde skjutas upp, säger partistyrelsemedlemmen Maria Wallhager, ordförande i Stockholms länsförbund för folkpartiet.

– Vi tycker att man ska skjuta upp beslutet och inte fatta det nu i juni utan vila på hanen och ta beslutet senare när man haft möjlighet att utreda mer för att säkerställa den personliga integriteten, säger Maria Wallhager.

Intrånget i privatlivet och möjligheterna som förslaget ger FRA att kartlägga människors vardag är det som behöver utredas mer, enligt styrelsen för folkpartiets länsförbund i Stockholm.

Stockholmarna är inte ensamma. Även länsförbunden i Skåne och Östergötland är kritiska.

– Den parlamentariska insynen måste öka. Sedan måste även signalspaning tydligt begränsas till ett minimum och användas när det bara är absolut mest nödvändigt för vår säkerhet. De delarna uppfylls inte i det nya förslaget, därför tycker vi att folkpartiet måste rösta nej till det, säger Mathias Sundin är vice ordförande i folkpartiet Östergötland.

Syftet med förslaget om avlyssning är att kartlägga yttre hot mot Sverige. Metoden är att med sökord gå igenom alla faxmeddelanden, e-post och telefonsamtal som passerar Sveriges gränser. Någon brottsmisstanke behöver inte finnas.

Mot behovet av säkerhet står risken att kränka den personliga integriteten. Frågan om avlyssning är delikat för folkpartiet, som sätter den frågan högt. Folkpartister ute i landet som Ekot talat med säger att FRA-förslaget inte diskuterats tillräckligt inom partiet.

Om det interna missnöjet kommer att leda till att folkpartistiska riksdagsledamöter röstar emot regeringen och den egna partilinjen den 17 juni, när förslaget ska upp i riksdagen, är ännu oklart. Men partistyrelseledamoten Maria Wallhager hoppas att protesterna ska bli hörda.

– Stockholms länsförbund är folkpartiets största länsförbund i Sverige och jag hoppas att våra riksdagsledamöter lyssnar på oss, säger Maria Wallhager.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se