ÖSTRA GÖINGE

600 vill rösta om vårdnadsbidrag

Småbarnsmamman Christina Panfalk från Knislinge och cirka 600 andra invånare i Östra Göinge vill att vårdnadsbidrag införs i kommunen. Listor med krav på folkomröstning i frågan lämnas på onsdagseftermiddagen över till det socialdemokratiska kommunalrådet Tommy Johansson.

Förhoppningen är att få till stånd en folkomröstning om vårdnadsbidraget. För det krävs att minst fem procent av de röstberättigade i kommunen har skrivit på listorna, och den gränsen ser Christina Panfalk ut att ha klarat.

Beslut om en eventuell folkomrötsning tas av kommunfullmäktige i slutet av sommaren eller i höst.