Torghandlare kontrolleras

I år kommer marknadshandlarna på Gotland att kontrolleras extra noga. Det är polisen som tillsammans med skattemyndigheten gör kontroller för att förebygga skattefusk.
Myndigheterna kommer framför allt att undersöka om inkomsterna redovisas på rätt sätt och att försäljaren är registrerad. Redan nu går skattemyndigheten ut med information till de företagare som ska sälja på marknaderna och sedan kommer det att göras kontroller ute på plats. Kontrollerna gäller enbart företag och inte skolklasser och andra hobbyförsäljare som deltar på marknaderna.