VETANDETS VÄRLD ONS 18 JUN

Rymden och klimatet

Rymdfysikern Henrik Svensmark och naturgeografen Lars Franzén ser båda kopplingar mellan inflöde från rymden, styrt av solen, och klimatet. Vi möter dem båda i Vetandets värld.

Den danske rymdfysikern Henrik Svensmark har i många år lanserat tesen att stort inflöde av kosmisk strålning ger mer moln på jorden, vilket kyler klotet. Inflödet av kosmisk strålning styrs i sin tur av variationer i solens magnetfält. I praktiken är det alltså solens skiftande aktivitet som styr klimatet på jorden enligt Svensmark. I vetandets värld träffar vi även Lars Franzén, professor i naturgeografi i Göteborg, som för ett liknande resonemang. Men han menar att det är i vilken utsträckning komsiskt grus når jorden som avgör hur klimatet här varierar.

Redaktörer: Sven Börjesson och Camilla Widebeck