Populär Musik

Musikmagasinet Skala måndag den 16 juni kl 12.30 samt P1 lördag 21/6 kl 23.07 och söndag 22/6 kl 15.03.

I musikhistorien anses saker ofta ha skett av en slump. I Skala nummer två har vi en annan ingång.

Vad som är fint och fult en viss tid, då som nu, berättar något om värdeskalor i ett samhälle. Delarna hör samman: Jazzens utveckling gäller också hihopen. Publikens tryck finns både i konserthuset och på arenan. Samma mekanismer blandar sig in. Smaken är en domare och en makt. Och ett sätt för människor att separera sig från sånt  som är mindre önskvärt och därigenom framstå som bättre, finare eller att de tillhör en viss grupp.

Vi ser vi på kanadensiska pianisten Glenn Goulds steg bort från publiken in i inspelningsstudion. Vi har också träffat poeten Athena Farrokzad som tagit en omfamnad folkligt spridd dikt av Göran Palm och gjort till sin egen.

(wordfil)