40 jobb bort i Perstorp

Företaget Polyclad Europe anpassar produktionen till en lägre efterfrågan.
Polyclad tillverkar laminat för mönsterkort till elektronikindustrin och har 187 anställda i Perstorp. Företaget har också tillverkning i Wipperfürth i Tyskland och Nantes i Frankrike. Polyclads kunder är underleverantörer till bland annat telekomindustrin och bilindustrin. Den kraftiga marknadsnedgången och minskad efterfrågan under året hos stora slutanvändare som Ericsson, Siemens, Alcatel, Lucent och Cisco har medfört att Polyclad Europe tvingas anpassa sin produktionskapacitet i alla enheter till en lägre efterfrågan.