18.000 personskador förra året

Yngre värmlänningar skadas mest, men de äldres skador kräver flest vårddygn. Det visar färska uppgifter från den skaderegistrering som görs på de tre akutmottagningarna i Värmland.

Förra året registrerades närmare 16.000 olycksfallskador på akutmottagningarna i Arvika, Karlstad och Torsby, vilket är knappt 6 procent av Värmlands befolkning. Därtill kommer drygt 1.900 trafikskador. De flesta olyckor sker i hemmet och på fritiden. Var fjärde skada är en fraktur och nästan hälften av alla skador har uppkommit vid någon typ av fall. Var sjunde skada sker i samband med motion och idrott. Den totala vårdkostnaden för de personer som sökte vård på de tre akutmottagningarna beräknas till drygt 286 miljoner kronor, varav den slutna vården kostade 243 miljoner. För att minska fallskador bland äldre har landstinget under året inlett ett samarbete med länets kommuner och Kunskapscentrum för äldres säkerhet i Karlstad. Landstinget har också etablerat ett samarbete med Värmlands Idrottsförbund för att diskutera de skador som inträffar i samband med idrott och motion.