Pelle - 49 år efter barnhemmet

Pelle Kölhed fick polio när han var tre och ett halvt år och det var jul. Det blev starten på en uppväxt på hem och skolor av olika slag. Men med en mamma som ändå aldrig var borta.

Pennalism och misshandel mot de svårt rörelsehindrade barnen förekom. När en av de stränga sjuksköterskorna på Eugeniahemmet i Stockholm slog hans käke ur led blev det droppen för hans mamma.

Men där, år 1959,  kom även ett av radions första samhällskritiska program till. Producenten Lis Asklund blev berömd för det program som berättade om förhållandena på Eugeniahemmet. Det banade väg för massmediernas rätt att kritiskt granska samhället utan cencur. Pelle var ett av de barn hon talade med för att få reda på förhållandena på hemmet.

I dag är Pelle Kölhed ordförande i Riksförbundet för Trafik-, olycksfall- och polioskadade och bor med sin hustru Anna-Maria i Alby i Stockholm. Bägge använder rullstol och bor på en villagata som från början var tänkt åt personer med rörelsehinder. Martin Dyfverman hälsar på där.