Kärvt ekonomiskt läge i kommunen

De kommunala verksamheterna går mot ett underskott på uppemot 100 miljoner kr. Den borgerliga majoriteten tror dock på en budget i balans till nästa år och förslår inga skattehöjningar.
Det kan istället bli höjda hyror och avgifter inom äldreomsorgen för att bromsa det växande underskottet. Det betecknas som en relativt mild åtgärd av politiker i kommunens budgetberedning, eftersom höjningarna enligt nuvarande system inte drabbar den enskilde. Kommunalrådet Hans Klintbom center, hoppas att ekonomin kommer att förbättras till nästa år, medan socialdemokratiska oppositionsrådet Jan Lundgren betecknar underskottet som mycket allvarligt.