Ambassadörer hotade av serber

Sveriges ambassadör i Bosnien, Nils Eliasson, har tillsammans med flera andra västambassadörer under måndagen varit inspärrade i ett hus i Banja Luka i Bosnien. Huset där de fanns omringades av tusentals serber som vägrade låta ambassadörerna komma ut.
Ambassadörerna och ett stort antal utländska och inhemska gäster, totalt omkring 250 personer, skulle medverka vid nedläggandet av första grundstenen till en ny moské i Banja Luka. Moskén är tänkt att byggas på samma plats där en berömd moské från 1500-talet jämnades med marken under kriget 1993. Detta återuppbyggande är något som den serbiska befolkningsmajoriteten uppfattat som en provokation.