Kritik inom alliansen efter FRA-beslutet

Efter att den så kallade FRA-lagen röstades igenom i riksdagen på onsdagen finns kritiken kvar inom folkpartiet och i flera av riksdagspartiernas ungdomsförbund. De förändringar som lades till lagförslaget är inte tillräckliga, tycker många.

– Stämningen är väl sådan att vi känner oss nöjda med att regeringen lyssnade och förbättrade förslaget, men samtidigt att vi inte nådde ända fram. Och i dess nuvarande form så hade nog de flesta föredragit att det hade blivit ett nej, säger Mathias Sundin, vice ordförande i folkpartiets länsförbund i Östergötland.

I folkpartiets länsförbund i Kalmar har medlemmar hotat att lämna partiet, säger ordföranden där, Sverker Thorén.

– Ja, jag får många mejl och telefonsamtal där man beklagar det här, och just påpekar att med återremissen så kvarstår ju problemet även med det här beslutet som kom, att alla kommer att betraktas som skyldiga till motsatsen bevisas. Och de tror alltså att både folkpartiet och alliansen kommer att förlora på det här, säger Sverker Thorén, folkpartist från Kalmar.

Det är framför allt unga väljare som folkpartiets ordförande i Kalmar oroar sig för att förlora, i kölvattnet av FRA-beslutet.

Frågan om kontrollen av e-post, sms, fax och annat har engagerat just ungdomar bland andra. Även inom folkpartiet i Jämtland och Skåne är man tveksam till kompromisslösningen, som röstades igenom i riksdagen på onsdagen. Och kritiken fortsätter också inom flera av regeringspartiernas ungdomsförbund.

– Man att man kontrollerar integritetskränkningen gör ju inte integritetskränkningen mindre, utan människors integritet kommer ju att kränkas precis lika mycket med det nya förslaget, som med förslaget man hade innan, säger Niklas Wykman, ordförande i moderaternas ungdomsförbund, MUF.

Inom folkpartiet säger partisekreteraren Erik Ullenhag att man måste ta den interna kritiken på allvar.

– Man ska alltid ta diskussionen i partiet på allvar, och i synnerhet i den här typen av frågor, där det finns ett mycket starkt engagemang, kring integritetsfrågan. Samtidigt är jag övertygad om att det finns en kraftig majoritet i folkpartiet som anser att det är viktigt för Sverige att det bedrivs en signalspaning, och att vi kan se till att få underrättelse för att skydda, till exempel svenska soldater i Afghanistan, eller runt om i världen, och upptäcka hot mot Sverige. Men det hindrar inte att vi ska ta de invändningar som finns på mycket stort allvar, säger Erik Ullenhag.

Och motståndarna till signalspaningen lär höra av sig igen. Ordföranden i folkpartiets länsförbund i Östergötland, Mathias Sundin, tänker inte luta sig tillbaka med det beslut som nu är fattat.

– Nej, absolut inte. Jag tycker det är kul att det är så många som har blivit engagerade, både inom partiet och utanför, så jag tänker inte slå mig till ro, och det hoppas jag att inte några andra heller tänker göra, säger Mathias Sundin, ordförande i folkpartiets länsförbund i Östergötland.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se